REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOITALIAN.PL

Właścicielem sklepu internetowego soitalian.pl jest:

SO ITALIAN Boutique
Agnieszka Reszpondek-Keller
Łukasińskiego 4/203
93-172 Łódź
NIP 7282528358
REGON 100756982

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: bok@soitalian.pl oraz infolinii: 0-512-619-619 (koszt połączeń wg taryfy operatora).

I. Definicje

 1. W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.soitalian.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
 2. „Sprzedawca” – SO ITALIAN Boutique Agnieszka Reszpondek-Keller ul. Łukasińskiego 4/203 93-452 Łódź NIP 7282528358 REGON 100756982,
 3. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.soitalian.pl oraz jej podstronach,
 4. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 6. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna jest w zakładce Polityka prywatności,
 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż drogą wysyłkową.
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 4. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.
 5. Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki.
 6. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach – dopuszczalne jest wahanie +/- 2 cm w rozmiarach ubrań.
 7. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.
 1. Rejestracja i logowanie
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta). Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. rozporządzeniem, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Twoje Konto”.
 4. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 5. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego soitalian.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.

IV. Procedura składania zamówień

 1. W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję “Dodaj do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku “Przejdź do kasy” znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku “Przejdź do kasy” Klient wskazuje kolejno:-adres rozliczeniowy-adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty-sposób dostawy-formę płatności.
 5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku “Kupuję i płacę” oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

V. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę “Kupuję i płacę” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie – zwykle w terminie 24 godzin.
 5. W nadzwyczajnych okolicznościach czas realizacji zamówień może zostać wydłużony do 14 dni.
 6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 7. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

VI. Płatność i dostawa

 1. Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Bank SANTANDER: 34 1090 2705 0000 0001 1708 9491
  SO ITALIAN Boutique
  Agnieszka Reszpondek-Keller
  ul. Łukasińskiego 4/203
  93-172 Łódź
  Kod SWIFT (BIC code) WBKPPLPP
 2. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 3 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 oferowanego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz systemu płatności PayPal oferowanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349. Płatności błyskawiczne dokonywane są zgodnie z regulaminami ich operatorów.
 4. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi:
  przesyłka kurierska DPD po przedpłacie – 14 zł,
  przesyłka kurierska DPD za pobraniem – 18 zł,
  przesyłka kurierska POCZTEX po przedpłacie – 12 zł,
  przesyłka kurierska POCZTEX za pobraniem – 16 zł,
  przesyłka do paczkomatu InPost – 12 zł
  odbiór w punkcie POCZTEX po przedpłacie – 11 zł
 5. Koszt dostawy przesyłek zagranicznych wynosi:
  a)Czechy, Niemcy, Słowacja – 40 zł/69 zł (Paczka Europa/DPD)
  b)Unia Europejska (poza Czechami, Niemcami, Słowacją)
  Poczta Polska (w zależności od liczby produktów w zamówieniu):
  1 szt. – 35 zł
  2-3 szt. – 50 zł
  4-5 szt. – 64 zł
  Kurier DPD – 99 zł
  c)Rosja, Norwegia
  Poczta Polska (w zależności od liczby produktów w zamówieniu):
  1 szt. – 35 zł
  2-3 szt. – 50 zł
  4-5 szt. – 64 zł
  d) Wielka Brytania – 99 zł (kurier DPD)
 6. Wysyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po opłaceniu zamówienia.

VII. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: SO ITALIAN Boutique, ul. Dąbrowskiego 17c, 93-177 Łódź
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.
 3. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.
 6. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: SO ITALIAN Boutique, ul. Dąbrowskiego 17c, 93-177 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: bok@soitalian.pl
 4. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą za wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą(CEIDG), które dokonują zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, który nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.
 8. Klient powinien odesłać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Klienta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność, przypisuje mu się zwłokę. W takim wypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Przed odstąpieniem od umowy Klient ma prawo korzystania z rzeczy tylko w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz nadmiernie zużytą, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od zawartej umowy.
 14. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 15. Adres do zwrotów to:
  SO ITALIAN Boutique
  ul. Dąbrowskiego 17c
  93-177 Łódź
 16. Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Załącznik do Regulaminu – FORMULARZ ZWROTU

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Yes No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear