STLN Reszpondek Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Kilińskiego 228
93-124 Łódź

NIP: 7292741993
REGON: 520782388
KRS: 0000942331
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
e-mail bok@soitalian.pl 
tel.: 512619619

Numer konta PLN: PL71 1090 1304 0000 0001 4946 5532 

Numer konta EUR: PL86 1090 1304 0000 0001 4946 5650